Tổng tờ khai tháng 10 tại Cục Hải quan tăng 10,78% so với cùng kỳ

10:01 15/11/2021

Theo báo cáo từ Cục Hải quan thành phố, trong tháng 10 - 2021 tổng tờ khai toàn Cục là 184.928 tờ khai. Trong đó, tờ khai nhập khẩu đạt 93.502 tờ khai, tờ khai xuất khẩu đạt 91.426 tờ khai, tăng 10,78% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 7,43% so với tháng 9 - 2021.
Biểu đồ phân luồng tờ khai tại các Chi cục HQ ngoài cửa khẩu tháng 10 – 2021 (Cục HQ Hải Phòng)

Theo thống kê, Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi Cục Hải quan Khu Công nghiệp & Khu Chế xuất (KCN&KCX) với 44.960 tờ khai, Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI với 4.310 tờ khai.

Trong khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV III có lượng tờ khai lớn nhất với 9.282 tờ khai; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI có số tờ khai nhỏ nhất với 4.310 tờ khai.

Trong khối Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, Chi Cục Hải quan KCN&KCX có lượng tờ khai lớn nhất với 44.960 tờ khai; Chi cục Hải quan Thái Bình có số tờ khai nhỏ nhất với 11.417 tờ khai.

Cũng trong tháng 10 - 2021, tỉ lệ phân luồng tờ khai hải quan tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (bao gồm tổng cộng 9 Chi cục hải quan) đạt tỉ lệ luồng xanh 67,8%, luồng vàng 29%, luồng đỏ 2,7%.

Trong đó, khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV I, KV II, KV III, Đình Vũ) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 21%; luồng vàng 70,4%; luồng đỏ 8,5%.

Khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu (Chi Cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư gia công, Chi Cục Hải quan Khu công nghiệp và khu chế xuất, Chi Cục Hải quan Hải Dương, Chi Cục Hải quan Hưng Yên, Chi Cục Hải quan Thái Bình) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 75,4%; luồng vàng 22,2%; luồng đỏ 1,8%.

Như vậy, với tỉ lệ luồng vàng và luồng đỏ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu lên tới 79 % (tương đương với  20.528 tờ khai luồng vàng và luồng đỏ).

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông