Trên 560 học viên tham gia khoá tập huấn chuyên sâu công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo

14:44 08/09/2023

Sáng 8-9, CATP phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an, tổ chức khai giảng khoá tập huấn chuyên sâu công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo.
Thượng tá Trịnh Tuấn Anh - Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu khai mạc khoá tập huấn

Đối tượng tham gia khoá tập huấn là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, CBCS trực tiếp quản lý, sử dụng VK, CCHT các đội công tác, theo dõi chuyên đề Đội đăng ký, quản lý VK, VLN, CCHT, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, con dấu thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và 2 đồng chí trực tiếp quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT thuộc các phòng nghiệp vụ; 1 đồng chí lãnh đạo, đại diện chỉ huy và cán bộ trực tiếp quản lý, sử dụng VK, CCHT các đội nghiệp vụ thuộc Công an các huyện/quận; 1 chỉ huy, 1 cán bộ Công an cấp xã.

                                               Các đại biểu tham dự khoá tập huấn tại hội trường CATP

Tham gia khoá tập huấn, trên 560 học viên được đại diện Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, giới thiệu, hướng dẫn, quán triệt một cách ngắn gọn, xúc tích những nội dung cơ bản của Luật số 14/2017/QH14 ngày 20-6-2017 về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Luật số 50/2019/QH14 ngày 25-11-2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và các nghị định, thông tư của Chính phủ, Bộ Công an, quy định chi tiết một số điều, biện pháp, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 về quản lý, sử dụng pháo; Thông tư 125/2021/TT-BCA ngày 30-12-2021 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ. Tiếp đó là những nội dung cơ bản về công tác quản lý kho, bảo quản, bảo dưỡng các loại VK, VLN quân dụng, CCHT.

                                                 Các đại biểu tham dự khoá tập huấn tại hội trường CATP

Đáng chú ý, tham gia khoá tập huấn, các học viên còn được trang bị những kiến thức về công tác điều tra cơ bản lĩnh vực VK, VLN, CCHT và pháo; những điểm mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo...

                                             Các đại biểu tham dự khoá tập huấn tại hội trường CATP

Khoá tập huấn đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ nghiệp vụ về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác này của Công an các đơn vị, địa phương; đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trên địa bàn thành phố.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông