Triển khai kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2023

17:42 05/03/2023

Triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023, Ban Chỉ đạo 799 thành phố vừa ban hành kế hoạch để thực hiện trên địa bàn thành phố trong năm 2023…

Xử lý nghiêm minh, kịp thời

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030, góp phần “Giữ vững ANCT, bảo đảm TTATXH, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng trật tự xã hội kỷ cương” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

 

CAQ Kiến An tiếp nhận tin báo của Nhân dân

Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với những hành vi phạm tội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực và bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật.

Mặt khác, tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về TTXH so với năm 2022; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 80%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%.

Bảo đảm 100% tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, phân loại, xử lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố. Nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 90%.

Tăng cường các biệp pháp chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Thực hiện quyết liệt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH, phấn đấu tỷ lệ chuyển hóa thành công đạt từ 60% trở lên; 85% các địa bàn đã chuyển hóa thành công không tái phức tạp trở lại.

Đồng thời phải xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên trách trong công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường khai thác, ứng dụng các thành tựu KHKT, chuyển đổi số, chuyển đổi trạng thái các mặt công tác từ “truyền thống” sang “hiện đại” vào công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm. Nghiên cứu các phần mềm, ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý xã hội, quản lý nghiệp vụ và phòng chống tội phạm.

9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, tại kế hoạch này, Ban Chỉ đạo 799 thành phố đã xác định rõ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Lực lượng công an kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe mô tô

Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm; chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm để có biện pháp đấu tranh, trấn áp theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử tội phạm; phòng chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tuân thủ nguyên tắc “thượng tôn pháp luật”, bảo đảm quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Mặt khác, thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH; tăng cường xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ứng dụng KHCN trong phòng, chống tội phạm…

Để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra, Ban Chỉ đạo giao Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những yêu cầu, nội dung của kế hoạch này chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể tại cơ quan, địa phương, đơn vị. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo 799 thành phố theo nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo, gắn công tác phòng, chống tội phạm với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội.

Công an thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 799 thành phố - có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, đề xuất kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, địa phương, đơn vị; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả theo quy định.

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông