Trung đoàn 836: Huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100% chỉ tiêu

14:57 18/11/2016

Thực hiện tốt Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (DBĐV), Trung đoàn 836 (Bộ CHQS TP) đã làm tốt công tác tập huấn, huấn luyện cho lực lượng DBDV theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đúng chỉ tiêu trên giao, bảo đảm tốt về nội dung, thời gian, quân số theo kế hoạch.

Công tác huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng lực lượng DBĐV, do đó Trung đoàn 836 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các địa phương phúc tra nguồn DBĐV biên chế vào đơn vị để nắm chắc tình hình quân số, chất lượng quân nhân dự bị, kịp thời thay thế quân nhân không đủ điều kiện tham gia huấn luyện.

Hàng năm, trung đoàn thực hiện huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100% so với chỉ tiêu giao. Qua kiểm tra, huấn luyện bộ binh, các đơn vị đạt khá, trong đó 100% đạt yêu cầu, 75% trở lên đạt khá, giỏi; huấn luyện chuyên ngành có 100% đạt yêu cầu, 80% trở lên đạt khá, giỏi.

Bên cạnh đó, trung đoàn còn làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng DBĐV; sẵn sàng cơ động lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, làm công tác dân vận, thực hiện các nhiệm vụ theo mệnh lệnh của Bộ CHQS TP.

Thành Đồng  

 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông