Trường hợp nhiều người chung QSDĐ, SHN ở, tài sản gắn liền với đất

17:56 23/05/2014

Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà QSDĐ, SHN ở và tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận) về cơ bản Luật đất đai năm 2013 kế thừa những quy định của năm 2003. Tuy nhiên trên thực tế đã xảy ra những tranh chấp đối với thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng, song trên giấy chứng nhận lại không thể hiện rõ điều đó.

Khắc phục hạn chế trên, tại khoản 2 điều 98 Luật đất đai hiện hành quy định: Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản gắn liền với đất thì giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 1 giấy chứng nhận. Trong trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Tương tự, đối với trường hợp là sử dụng chung, sở hữu chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ tên vợ và họ tên chồng vào giấy chứng nhận, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người. Còn là sử dụng chung, sở hữu chung mà giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang giấy chứng nhận ghi cả họ tên vợ và họ tên chồng nếu có yêu cầu.  

KO


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông