Tuổi trẻ Công an quận Kiến An: 21 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam

18:43 19/06/2022

Nhiệm kỳ 2017-2022, BCH Đoàn Thanh niên CAQ Kiến An luôn chú trọng xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Chế độ sinh hoạt của các Chi đoàn trực thuộc đơn vị được duy trì đảm bảo tính quy tụ, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên trên mọi lĩnh vực công tác.
Tuổi trẻ CAQ Kiến An tham gia tặng quà các tổ công tác cấp CCCD gắn chíp điện tử

Đáng chú ý, xác định tham gia xây dựng Đảng là một nội dung hoạt động trọng tâm, trong nhiệm kỳ, BCH Đoàn Thanh niên Công an quận đã tập trung đẩy mạnh các cuộc vận động: xây dựng “Chi đoàn văn hoá kiểu mẫu về Điều lệnh CAND”, “Người đoàn viên văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm” gắn với thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019-2023....

Thực hiện phong trào đoàn viên phấn đấu sớm trở thành đảng viên, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy các Chi bộ làm tốt việc bồi dưỡng, giáo dục, lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ Công an quận đã có 21 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, 18 đoàn viên là Đảng viên dự bị được chuyển Đảng chính thức, 24 đoàn viên ưu tú được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông