Tuổi trẻ cụm Đồng bằng Sông Hồng: Nhiều sáng kiến, sáng tạo trong phòng chống dịch Covid-19

20:47 04/07/2021

Từ đầu năm 2021 đến nay, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tiếp tục được các cấp bộ Đoàn trong cụm Đồng bằng Sông Hồng phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Các cấp bộ Đoàn trong cụm đã đổi mới nội dung, phương thức triển khai, chú trọng các hoạt động trên nền tảng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong thiết kế và tổ chức các hoạt động như phát động các phong trào, đợt hoạt động, cuộc thi trên internet; xử lý công việc trên môi trường mạng, ứng dụng trên điện thoại thông minh...
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Phạm Ngọc Tiến tặng quà các chốt kiểm soát dịch Covid - 19

Trong 6 tháng đầu năm, rất nhiều sáng kiến, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong phòng chống dịch Covid-19 đã được các cấp bộ Đoàn trong cụm hỗ trợ triển khai, đi vào thực tế cuộc sống phát huy hiệu quả thiết thực.

Đơn cử nhû sáng kiến của Thành đoàn Hà Nội về bộ nhận diện “Kích hoạt phòng tuyến áo xanh thanh niên Thủ đô” và Thành đoàn Hải Phòng trong việc trao tặng 21 loa kéo lưu động phục vụ tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19…

Nhiều Tỉnh/Thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, tập trung đề xuất các ý tưởng, sáng kiến giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm, nhất là trong công tác phòng chống dịch. Triển khai cuộc vận động: “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”, trong 6 tháng, tuổi trẻ toàn cụm đã đề xuất 51.773 ý tưởng, sáng kiến mới…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông