Tuổi trẻ phòng Cảnh sát Cơ động – CATP: Đẩy mạnh phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”

15:50 18/01/2021

Năm 2020, 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Đoàn Cơ sở phòng Cảnh sát Cơ động – CATP chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của ngành và các nội quy của đơn vị. Tuổi trẻ đơn vị đều có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, luôn yên tâm công tác, có ý thức tu dưỡng rèn luyện và mong muốn phục vụ lâu dài trong ngành Công an.
Đơn vị luôn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, lý tưởng cách mạng và truyền thống xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam nói chung, Lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng cũng được đơn vị đặc biệt chú trọng triển khai dưới nhiều hình thức phong phú. Nổi bật có thể kể đến một số hoạt động như: Kỷ niệm 46 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động; Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống lực lượng CAND…

Ngoài ra, đơn vị còn tăng cường vận động đoàn viên trong các Chi đoàn, Liên chi đoàn trực thuộc luôn chấp hành tốt Điều lệnh CAND; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lễ phép với nhân dân, ứng xử có văn hóa và làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, thiết thực đẩy mạnh phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.         

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông