Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu đạt 92%

10:37 24/10/2017

Theo thống kê của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai trên toàn thành phố, từ đầu năm đến nay, các quận, huyện cấp 4.259 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (gọi tắt là giấy chứng nhận)

                                   Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng đăng ký đất đai-Sở Tài nguyên Môi trường

 Trong đó trên địa bàn các quận là 2.410 giấy chứng nhận; các huyện là 1.849 giấy chứng nhận. Đối với tổ chức: Cấp 3.020 giấy chứng nhận cho tổ chức kinh tế; 1.610 giấy cho tổ chức hành chính sự nghiệp; 369 giấy chứng nhận cho cơ sở tôn giáo và 338 giấy cho an ninh quốc phòng.

Như vậy, đến nay tổng số giấy chứng nhận cấp lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố là 483.120 giấy chúng nhận (trên tổng số 525.108 giấy chứng nhận phải cấp, đạt tỷ lệ 92%).

Bên cạnh đó, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên-Môi trường và các quận, huyện cũng tiếp nhận 10.845 hồ sơ đăng ký, 8.613 hồ sơ xóa đăng ký và 223 hồ sơ thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm. Các hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận được giải quyết và trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông