UBND xã Đông La (Thái Bình): Ra mắt mô hình dòng họ "An toàn - đoàn kết - không ma túy"

15:34 19/03/2019

Ngày 17-3-2019, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, tổ chức ra mắt mô hình dòng họ "An toàn - Đoàn kết - Không ma túy" tại dòng họ Phan Văn thôn Thuần Túy.

Năm 2018, Công an xã Đông La đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT, trong đó xây dựng mới 3 mô hình tự quản về ANTT gồm: tổ tự quản về ANTT thôn Thuần Túy, tổ tự quản về ANTT thôn Cổ Dũng II, tổ tự quản về ANTT Bảo Châu.

 Đại diện các gia đình trong dòng họ Phan Văn đã giao ước thi đua với sự chứng kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an (Ảnh: Bùi Thành).

 

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an xã Đông La thấy dòng họ Phan Văn thôn Thuần Túy là dòng họ nhiều năm phát huy truyền thống hiếu học, khuyến tài, các thế hệ con cháu trong dòng họ đều hướng về quê hương, giữ gìn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không có người vi phạm pháp luật. Công an xã Đông La tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình dòng họ "An toàn - Đoàn kết - Không ma túy" tại dòng họ Phan Văn thôn Thuần Túy.

Tại lễ ra mắt, dòng họ Phan Văn đã thông qua bản quy ước gồm 4 điều, 8 quy định cụ thể và xây dựng bản đăng ký giao ước thi đua giữa các gia đình trong dòng họ nhằm quan tâm, chăm lo hơn nữa tới việc học tập của con cháu, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Vận động con cháu tích cực học tập nâng cao trình độ, tích cực xây dựng hội khuyến học và quỹ khuyến học dòng họ. Vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, gương mẫu, đoàn kết, gắn bó xây dựng gia đình văn hóa.

Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương. Chủ động phòng ngừa, nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của gia đình, tích cực tham gia giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, đấu tranh tố giác tội phạm, quyết tâm xây dựng dòng họ không có tội phạm, không có người mắc tệ nạn ma túy và tệ nạn xã hội.

Bình Vân

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông