Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố: Giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14:58 09/06/2023

Sáng 9-6, Đoàn giám sát của Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố do đồng chí Nguyễn Sinh Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố làm trưởng đoàn đã tổ chức Giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, (thời gian giám sát từ tháng 1-2022 đến hết tháng 3-2023). Cùng đi với Đoàn còn có Đại tá Vũ Văn Mến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự thành phố.

Những năm qua, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là Nghị Quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); Nghị Quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Đảng ủy Sở  kịp thời cụ thể hóa thành chủ trương, giải pháp, tổ chức thực hiện Quyết định Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kiện toàn bổ sung đủ biên chế Ban Chỉ huy quân sự tự vệ theo quy định; ban hành các văn bản chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phát huy vai trò trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đại tá Vũ Văn Mến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự thành phố phát biểu tại hội nghị.

Công tác đăng ký, quản lý, sinh hoạt lực lượng lực lượng tự vệ, dự bị động viên được thực hiện chặt chẽ, chất lượng, đúng quy định. Duy trì nghiêm túc lực lượng trực chiến sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ.

Hằng năm, cử cán bộ tham gia tập huấn bảo đảm quân số, nội dung, thời gian, góp phần nâng cao năng lực và khả năng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi làm việc

Qua buổi làm việc thực tế tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đoàn giám sát đã chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, điều chỉnh bổ sung trong thời gian tới.

Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian tới cần làm tốt một số nội dung, đó là: Tăng cường hơn nữa việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, lực lượng tự vệ những quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác quốc phòng, quân sự; về xây dựng khu vực phòng thủ và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm đầu tư trang phục, trang bị phương tiện và công cụ hỗ trợ; tổ chức luyện tập thường xuyên, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng trong xử trí các tình huống; đặc biệt là phương án chiến đấu tại chỗ bảo vệ cơ quan, bảo vệ tài sản của Nhà nước; phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; phòng, chống cháy nổ không để bị động bất ngờ; góp phần, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Văn Minh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông