Xây dựng Đảng: Chú trọng công tác cán bộ

10:45 05/07/2017

 “6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả hết sức tích cực”, đó là khẳng định của đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 8 diễn ra ngày 4-7.

Nổi bật là Thành ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị TW4 và TW5, kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. Trong đó, hội nghị quán triệt Nghị quyết TW4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được mở rộng đối tượng tới cán bộ chủ chốt của cấp xã, phường, thị trấn, gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố.

Cũng trong thời gian này, Ban thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ, đảm bảo đồng bộ với các quy định của Trung ương; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ gắn với chính sách cán bộ và đào tạo bồi dưỡng công tác cán bộ.

Đáng chú ý, Ban thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận 94-KL/UBKTTW của Ủy ban kiểm tra Trung ương, xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với cán bộ vi phạm; kịp thời cho ý kiến giải quyết dấu hiệu tự diễn biến, tự chuyển hóa hóa, vi phạm điều lệ Đảng của đảng viên, kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên tại một số địa phương, đơn vị, góp phần tích cực trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm thời gian qua.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông