Xây dựng Đảng: Kết nạp 1.549 đảng viên mới

10:16 28/06/2017

6 tháng đầu năm, công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn thành phố đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, góp phần tích cực thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và các cấp ủy.

 Một số kết quả cụ thể là: Tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 13.735 đảng viên; phân bổ chỉ tiêu thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể (theo Nghị quyết 28-NQ/TU) năm 2017; kết nạp 1.549 đảng viên mới; chuyển giao 1 chi bộ thuộc Đảng ủy Trường đại học Hàng hải về Quận ủy Hoàng Mai (Hà Nội) và tiếp nhận Đảng bộ Toa xe (Đảng bộ Tổng cục đường sắt) về Quận ủy Ngô Quyền theo đúng quy định…

Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ cũng được quan tâm thực hiện, như kiện toàn chức danh Phó Bí thư Ban cán sự Đảng và Phó Chủ tịch thường trực UBND TP; kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, 1 ủy viên UBND TP, 1 Phó Giám đốc Sở Du lịch, 1 Phó Bí thư Thành đoàn…

Cùng thời gian này, Ban thường vụ Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 9-5-2017 về “sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ theo Kết luận 12-KL/TW ngày 22-3-2017 của Bộ Chính trị”.

Trên cơ sở đó tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020; xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 các chức danh ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ Thành ủy và cán bộ chủ chốt thành phố.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông