Xây dựng phong cách mới người CAND

10:58 04/05/2017

Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương vừa tổ chức phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tại buổi lễ phát động, Trung tâm HL&BDNV Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng cao văn hóa ứng xử trong tình hình mới và kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Theo đó, đơn vị đề ra 7 nội dung, biện pháp nhằm thực hiện tốt cuộc vận động như: tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, giảng dạy và sinh hoạt; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, văn hóa trong ứng xử...

Đáng chú ý, để cuộc vận động thực sự hiệu quả, Trung tâm xây dựng tiêu chí đối với các CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, làm việc khoa học, chủ động tham mưu, huấn luyện giỏi, quản lý tốt, ứng xử văn hóa.

Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương thuộc Công an tỉnh Hải Dương cũng sôi nổi phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với các tiêu chí cụ thể, bảo đảm thực sự hiệu quả.

CH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông