CAQ Kiến An tiếp nhận 35 nguồn tin về ANTT do quần chúng cung cấp

20:10 02/10/2017

Trong 9 tháng qua, CAQ Kiến An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09 của Ban bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 11 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an “Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT”…

Thông qua các phòng trào bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho CAQ 35 nguồn tin có giá trị trong đấu tranh với các loại tội phạm.

Để huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong bảo vệ ANTQ, CAQ tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT; đồng thời đã triển khai mới 3 mô hình tự quản về ANTT tại phường Ngọc Sơn, Phù Liễn và Văn Đẩu, phù hợp với địa bàn, đáp ừng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.

NTH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông