CHI CỤC THUẾ KHU VỰC KIẾN AN - AN LÃO: Tập trung thu thuế từ những tháng đầu của năm

09:51 18/02/2022

Phát huy đơn vị lá cờ thi đua xuất sắc của thành phố, ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2022 Chi cục Thuế khu vực Kiến An- An Lão đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thu thuế phù hợp với tình hình thực tế, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch dự toán thu Ngân sách Nhà nước trong năm.

Những nỗ lực vượt bậc

Năm 2021, Chi cục Thuế khu vực Kiến An- An Lão thực hiện nhiệm vụ triển khai các luật thuế trên địa bàn và thực hiện dự toán cấp trên giao trong điều kiện hết sức khó khăn dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải đóng cửa, giải thể, tạm ngừng sản xuất kinh doanh. Các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm, khoanh nợ thuế được Chính phủ triển khai nhằm hỗ trợ sản xuất đã tác động lớn đến nguồn thu ngân sách, trong đó có địa bàn huyện An Lão và quận Kiến An.

Ông Vũ Vương Thông- Chi cục Trưởng chi cục Thuế khu vực Kiến An- An Lão cho biết, khắc phục những khó khăn nêu trên, đơn vị đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thu thuế trên tinh thần vừa chống dịch vừa phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng đồng thời  quyết liệt thực hiện kế hoạch thu thuế từng tháng cho phù hợp với tình hình thực tế và tăng cường công tác kiểm tra, rà soát lại nguồn thu, chống nợ đọng. Nhờ vậy, đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu thu cao so với dự toán thu Ngân sách Nhà nước được giao.

Công dân tới giao dịch tại trụ sở Chi cục Thuế khu vực Kiến An- An Lão
Công dân tới giao dịch tại trụ sở Chi cục Thuế khu vực Kiến An- An Lão

Cụ thể, theo Chi cục Thuế khu vực Kiến An- An Lão, tổng thu toàn chỉ cục đến ngày 31-12-2021 là 703 tỷ đồng, đạt 127 % dự toán thành phố giao, bằng 108 % so với cùng kỳ (trừ thu tiền sử dụng đất là 397,9 tỷ đồng, đạt 111 % dự toán pháp lệnh, bằng 93 % so với cùng kỳ). Trong đó, tổng thu trên địa bàn quận Kiến An là 415,4 tỷ đồng, đạt 125  % dự toán thành phố giao, bằng 106 % so với cùng kỳ và huyện An Lão là 287,56 tỷ đồng, đạt 130 % dự toán thành phố giao, bằng 111 % so với cùng kỳ.

So với dự toán giao, có 8/9 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức dự toán gồm: Thuế ngoài quốc doanh (đạt 104 %) dự toán năm, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đạt 116 %) dự toán năm, thu tiền thuê đất (đạt 104 %) dự toán năm, thuế thu nhập cá nhân (đạt 135 %) dự toán năm, lệ phí trước bạ (đạt 115 %) dự toán năm; phí, lệ phí (đạt 145 %) dự toán năm, thu tiền sử dụng đất (đạt 156 %) dự toán năm.

Cũng theo lãnh đạo Chi cục Thuế, năm 2021 kế hoạch thu thuế ngoài quốc doanh đối với khu vực doanh nghiệp chiếm 87,7 % trên tổng số thuế ngoài quốc doanh toàn chi cục. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trên địa bàn do thuế quản lý là 366 doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19 khiến sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn. Trong nhiều năm, việc thu thuế ngoài quốc doanh của đơn vị không hoàn thành kế hoạch.

Do vậy, đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Ngoài những việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nộp thuế, đơn vị còn giao chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ.

Nhờ vậy, thu thuế ngoài quốc doanh đạt trên 167,9 tỷ đồng, đạt 104 % dự toán năm và 102 % cùng kỳ. Với những kết quả nổi bật đạt được, năm 2021 Chi cục Thuế khu vực Kiến An – An Lão vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc do UBND thành phố trao tặng.

Tiếp tục phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách  

Có mặt tại trụ sở Chi cục Thuế khu vực Kiến An- An Lão những ngày đầu năm mới thấy hết không khí làm việc miệt mài của cán bộ công chức thuế với quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2022.  Điều này được thể hiện bằng số thu đầu năm của chi cục.

Đồng chí Vũ Vương Thông- Chi cục Trưởng chi cục Thuế khu vực Kiến An- An Lão (người đứng chỉ tay) kiểm tra công tác chuyên môn của cán bộ công chức đơn vị
Đồng chí Vũ Vương Thông- Chi cục Trưởng chi cục Thuế khu vực Kiến An- An Lão (người đứng chỉ tay) kiểm tra công tác chuyên môn của cán bộ công chức đơn vị

Cụ thể, tổng thu ngân sách trong tháng 1-2022 đạt 52 tỷ đồng, trong đó thuế môn bài đạt 93 % kế hoạch. Để hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thành phố giao là 647,5 tỷ đồng (trong đó, địa bàn quận Kiến An 418 tỷ đồng, huyện An Lão 229,5 tỷ đồng), toàn Chi cục Thuế khu vực Kiến An- An Lão đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp quản lý thuế; tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế, nợ đọng thuế.

Đặc biệt, Chi cục chủ động, tích cực tham mưu cho Quận ủy, Huyện ủy, HĐND- UBND quận và huyện An Lão trong chỉ đạo, điều hành thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền- hỗ trợ người nộp thuế, vận động, phổ biến pháp luật thuế một cách rộng khắp; chú trọng triển khai hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ.

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông