Chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại

14:39 02/03/2020

Nhằm nâng cao công trình, phần việc phục vụ nhân dân “Câu lạc bộ pháp luật”, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Thanh tra - CATP đã yêu cầu cán bộ, chiến sỹ xây dựng ngân hàng câu hỏi liên quan đến tình huống nghiệp vụ, thực tiễn công tác thanh tra hành chính; xây dựng đề cương phổ biến tuyên truyền Thông tư số 29 ngày 30/8/2019 của Bộ Công an…

Lãnh đạo đơn vị lựa chọn mỗi tuần đưa ra các câu hỏi, tình huống nghiệp vụ liên quan đến những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018, thực tiễn công tác thanh tra và các giải pháp để cán bộ, chiến sỹ nghiên cứu thảo luận, qua đó góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Lãnh đạo đơn vị cũng giao cho Chi đoàn thanh niên phụ trách phần việc “Bản tin thanh tra buổi sáng”, thông tin vào buổi sáng các ngày trong tuần sau giao ban nhằm thông tin cho cán bộ, chiến sỹ về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như những kinh nghiệm trong công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ nhân dân, chỉ tính riêng năm 2019, Thanh tra CATP đã tiếp nhận, xử lý 1.598 đơn các loại, trong đó đơn không thuộc thẩm quyền, trùng đơn, đơn chuyển ngành ngoài giải quyết 594 đơn. Năm 2019, Thanh tra CATP đã tiếp 801 lượt và nhận đơn để giải quyết theo thẩm quyền; giải thích, hướng dẫn 463 lượt người gửi đơn đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông