Chuyên mục Luật Cảnh sát cơ động, Phần 3 Thông tư 55/2022/TT-BCA: Trang phục nghi lễ đặc thù của CSCĐ kỵ binh, trang phục biểu diễn đặc thù của Đoàn Nghi lễ CAND

09:31 31/01/2024

Điều 19, Chương III, Thông tư 55/2022/TT-BCA được Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành ngày 16-11-2022, quy định phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2023 đã đưa ra những quy định cụ thể về “Trang phục nghi lễ đặc thù của Cảnh sát cơ động kỵ binh”.

Theo đó, về “Danh mục trang phục nghi lễ đặc thù của đơn vị Cảnh sát cơ động kỵ binh” được quy định tại khoản 1 Điều này của Thông tư bao gồm: Mũ kỵ binh gắn Công an hiệu; Công an hiệu; Áo: cổ áo đeo cành tùng; vai áo đeo cấp hàm dùng chung gắn logo kỵ binh; hai đầu vai áo đeo tua rua; trước ngực áo bên trái gắn cuống huân huy chương; trước ngực áo bên phải gắn huy hiệu Công an nhân dân; cánh tay áo bên trái có logo Cảnh sát cơ động kỵ binh; Cành tùng; Cấp hàm dùng chung gắn logo Cảnh sát cơ động kỵ binh; Phụ kiện tua rua gắn đầu vai áo; Cuống huân huy chương; Huy hiệu Công an nhân dân; Ký hiệu Cảnh sát cơ động kỵ binh; Quần nghi lễ; Giầy dáng ủng cao cổ; Bít tất; Găng tay.

Đối tượng sử dụng trang phục nghi lễ đặc thù của Cảnh sát cơ động kỵ binh là cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi lễ thuộc Cảnh sát cơ động kỵ binh.

Cùng với đó, tại Điều 20, Chương III của Thông tư cũng đưa ra những quy định cụ thể về “Trang phục biểu diễn đặc thù của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân”. Cụ thể, tại khoản 1 Điều này của Thông tư quy định “Danh mục trang phục biểu diễn của Nhạc trưởng”, bao gồm: Mũ biểu diễn gắn Công an hiệu; Công an hiệu; Áo: họa tiết cách điệu, đeo cấp hiệu biểu diễn chung cho toàn khối quân nhạc; hai đầu vai áo đeo tua rua; trước ngực áo bên phải đeo huy hiệu Công an nhân dân; trước ngực áo bên trái đeo cuống huân huy chương; cánh tay áo bên trái gắn ký hiệu Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân; Cấp hiệu biểu diễn; Huy hiệu Công an nhân dân; Cuống huân huy chương; Ký hiệu Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân; Phụ kiện tua rua gắn đầu vai áo; Dây lưng; Quần biểu diễn; Giầy biểu diễn; Ủng biểu diễn; Bít tất; Găng tay.

          Về “Danh mục trang phục biểu diễn của Nhạc công” tại khoản 2 Điều này của Thông tư quy định bao gồm: Mũ biểu diễn gắn Công an hiệu; Công an hiệu; Áo: họa tiết cách điệu, đeo cấp hiệu biểu diễn chung cho toàn khối quân nhạc; hai đầu vai áo đeo tua rua; trước ngực áo bên phải đeo huy hiệu CAND; ngực áo bên trái đeo cuống huân huy chương; cánh tay áo bên trái gắn ký hiệu Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân; Cấp hiệu biểu diễn chung cho toàn khối quân nhạc; Huy hiệu Công an nhân dân; Cuống huân chương, huy chương; Ký hiệu Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân; Phụ kiện tua rua gắn đầu vai áo; Dây lưng; Quần biểu diễn; Giầy biểu diễn; Ủng biểu diễn; Bít tất; Găng tay.

Đối tượng sử dụng trang phục biểu diễn đặc thù của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân bao gồm: Đối tượng sử dụng trang phục biểu diễn của Nhạc trưởng: cán bộ, chiến sĩ là Nhạc trưởng của Đội nhạc lễ thuộc Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân; Đối tượng sử dụng trang phục biểu diễn của Nhạc công: cán bộ, chiến sĩ là nhạc công của Đội nhạc lễ thuộc Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông