Chuyên mục Luật Cư trú: Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật cư trú: Nội dung cơ bản của Thông tư 55/2021/TT-BCA là gì?!

15:15 11/05/2022

Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15-5-2021 được bố cục gồm 7 chương, 27 điều, có nội dung cụ thể như sau:

- Chương I:  Những quy định chung, gồm 06 điều (từ Điều 1 đến Điều 6) quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; tiếp nhận hồ sơ và thông báo kết quả đăng ký cư trú; tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức; các trường hợp tạm thời chưa được thay đổi nơi cư trú; xác định mối quan hệ với chủ hộ và giải quyết một số trường hợp trong đăng ký cư trú.

- Chương II:  Đăng ký thường trú, gồm 06 điều (từ Điều 7 đến Điều 12) quy định về: Đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội; đăng ký thường trú có yếu tố nước ngoài; điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; hủy bỏ đăng ký thường trú; cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh.

- Chương III: về đăng ký tạm trú, gồm 02 điều (từ Điều 13 đến Điều 14) quy định về: Đăng ký tạm trú; hủy bỏ đăng ký tạm trú.

- Chương IV: về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng và xác nhận thông tin về cư trú, gồm 03 điều (từ Điều 15 đến Điều 17) quy định về: Thông báo lưu trú; khai báo tạm vắng; xác nhận thông tin về cư trú.

- Chương V: Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác, làm việc trong Công an nhân dân, gồm 03 điều (từ Điều 18 tới Điều 20) quy định về: Đăng ký thường trú đối với người học tập, công tác, làm việc trong lực lượng Công an nhân dân; đăng ký tạm trú đối với người học tập, công tác, làm việc trong Công an nhân dân; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú.

- Chương VI: Trách nhiệm quản lý cư trú, gồm 04 điều (từ Điều 21 đến Điều 25) quy định về: Trách nhiệm của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; trách nhiệm của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trách nhiệm của Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn; kiểm tra cư trú.

- Chương VII: Tổ chức thực hiện, gồm 02 điều (từ Điều 26 đến Điều 27) quy định về: Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp; trách nhiệm thi hành.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông