Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020”: Quy định chi tiết về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các luật có liên quan đến quản lý cư trú

11:33 05/05/2022

Điều 37, Chương VII, Luật Cư trú năm 2020 đã quy định chi tiết về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các luật có liên quan đến quản lý cư trú. Cụ thể, Luật Cư trú năm 2020 bổ sung quy định về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 của Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 để bổ sung một số trường thông tin của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc giải quyết các thủ tục hành chính và nhu cầu dân sự của công dân, gồm: (1) Nơi tạm trú; (2) Tình trạng khai báo tạm vắng; (3) quan hệ với chủ hộ và họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số CMND của các thành viên hộ gia đình.

Theo đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm 18 trường thông tin như sau:

(1) Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

(2) Ngày, tháng, năm sinh;

(3) Giới tính;

(4) Nơi đăng ký khai sinh;

(5) Quê quán;

(6) Dân tộc;

(7) Tôn giáo;

(8) Quốc tịch;

(9) Tình trạng hôn nhân;

(10) Nơi thường trú;

(11) Nơi tạm trú;

(12) Tình trạng khai báo tạm vắng;

(13) Nơi ở hiện tại;

(14) Quan hệ với chủ hộ;

(15) Nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó;

(16) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số CMND, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp; (17) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình;

(18) Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

Luật Cư trú năm 2020 cũng quy định bãi bỏ một số nội dung liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú, sử dụng thông tin liên quan đến Sổ Hộ khẩu trong giải quyết thủ tục hành chính của Luật Thủ đô, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Lý lịch tư pháp.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông