Chuyên mục Luật Cư trú: Việc tiếp nhận hồ sơ, thông báo kết quả đăng ký cư trú được quy định như thế nào?!

18:27 16/05/2022

Việc tiếp nhận hồ sơ và thông báo về kết quả đăng ký cư trú là quy định mới so với quy định hiện hành để hướng dẫn nguyên tắc, thủ tục chung, các hình thức tiếp nhận hồ sơ, thông báo kết quả giải quyết đăng ký cư trú để phù hợp với phương thức đăng ký cư trú thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, tại Điều 3, Thông tư 55/2021/TT-BCA, quy định cụ thể việc tiếp nhận hồ sơ, thông báo kết quả đăng ký cư trú như sau:

a) Hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú: Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú được thực hiện dưới hình thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú; qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú;

b) Hình thức thông báo kết quả: Việc thông báo về kết quả đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, điều chỉnh thông tin về cư trú, tách hộ, khai báo tạm vắng được thực hiện dưới hình thức văn bản trả trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính; tin nhắn điện tử đến hộp thư điện tử hoặc điện thoại, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, ứng dụng trên thiết bị điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

c) Nguyên tắc, thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú:

(1) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì người yêu cầu đăng ký cư trú có thể nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc (sau đây gọi là bản sao) hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu. Trường hợp người yêu cầu đăng ký cư trú nộp bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu nộp bản sao giấy tờ đó.

(2) Trường hợp thực hiện đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thì người yêu cầu đăng ký cư trú khai báo thông tin và đính kèm bản quét hoặc bản chụp các văn bản, giấy tờ cần thiết theo quy định. Công dân có trách nhiệm xuất trình bản chính các giấy tờ, tài liệu đã cung cấp khi có yêu cầu của người làm công tác đăng ký cư trú.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ về việc cơ quan đăng ký cư trú có quyền từ chối giải quyết đăng ký cư trú, xác nhận thông tin về cư trú và không hoàn trả lại lệ phí (trường hợp đã nộp lệ phí) nếu phát hiện giấy tờ, tài liệu công dân đã cung cấp bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông