Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần VI Thông tư 125/2021/TT-BCA: 6 quy định về bố trí cửa hàng kinh doanh pháo hoa

15:51 27/02/2023

Nếu như phần 2.1 trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ đã quy định rõ những yêu cầu liên quan đến “Kỹ thuật an toàn trong sản xuất, bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ” thì phần 2.2 của Quy chuẩn quy định chi tiết những vấn đề liên quan đến “Kỹ thuật an toàn trong kinh doanh pháo hoa”.

Trong đó, phần 2.2.1 của Quy chuẩn quy định về “Bố trí cửa hàng kinh doanh pháo hoa”.

Theo đó, cửa hàng kinh doanh pháo hoa phải bảo đảm 6 yêu cầu sau: được xây dựng bảo đảm theo quy định tại QCVN 06:2021/BXD; bảo đảm thông gió tự nhiên hoặc bằng hệ thống thông gió nhân tạo.

Đồng thời phải thực hiện theo quy định về ban hành và niêm yết nội quy, quy định, quy trình về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; có biển hiệu kinh doanh pháo hoa và được niêm yết trước cửa hàng.

Đối với tủ, giá bên trong cửa hàng để trưng bày pháo hoa phải được đóng bằng các vật liệu khó cháy, nổ; số lượng pháo hoa để trưng bày mỗi loại không quá 20 sản phẩm.

Cửa hàng kinh doanh pháo hoa phải bố trí nơi cất giữ pháo hoa bảo đảm an toàn để phục vụ hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm.

Cùng với đó, phần 2.2.2 của Quy chuẩn đã đưa ra những quy định về “Kho bảo quản pháo hoa để kinh doanh” như sau: Kho bảo quản được xây dựng bảo đảm theo quy định tại QCVN 06:2021/BXD. Địa điểm đặt kho bảo đảm khoảng cách an toàn từ 50 m trở lên đối với cửa hàng xăng, dầu, gas, cơ sở kinh doanh có sử dụng gia nhiệt bằng nhiên liệu hóa thạch hoặc có ngọn lửa trần.

Cùng với đó, kho phải được niêm yết nội quy, quy định, quy trình về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; trong kho niêm yết quy trình sắp xếp, bảo quản, xuất, nhập pháo hoa.

Người quản lý kho được huấn luyện về kỹ thuật an toàn theo quy định; trữ lượng kho không được vượt quá 15 tấn sản phẩm.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông