Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ cần những gì?

15:23 11/10/2022

Nếu như Điều 48, Chương IV, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quy định rõ thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ thì Điều 49 Luật này quy định về thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ. Theo đó, để được cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ cần triển khai đầy đủ các thủ tục sau:

a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu; 

- Bản sao Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ đối với doanh nghiệp kinh doanh tiền chất thuốc nổ hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ đối với doanh nghiệp sản xuất tiền chất thuốc nổ; 

- Bản sao hợp đồng, đơn đặt hàng hoặc hóa đơn mua, bán tiền chất thuốc nổ;

- Bản thuyết minh quy trình sản xuất, thử nghiệm hoặc đề cương nghiên cứu, trong đó có sử dụng tiền chất thuốc nổ đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu tiền chất thuốc nổ để sử dụng trực tiếp cho sản xuất, nghiên cứu, thử nghiệm; 

- Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng minh do Quân đội nhân dân cấp của người đến liên hệ.

b) Hồ sơ lập thành 1 bộ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng  Bộ Công Thương quy định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền  chất thuốc nổ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.  Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ có thời hạn 6 tháng.

c) Tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép nhập khẩu tiền chất thuốc  nổ không phải thực hiện các quy định về cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất thuộc danh mục hóa chất phải khai báo theo quy định của Luật Hóa chất.

KC

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông