Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Thủ tục trang bị công cụ hỗ trợ

16:46 20/10/2022

Nếu như Điều 55, Chương V, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quy định về đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ thì Điều 56 của Luật quy định về thủ tục trang bị công cụ hỗ trợ. Cụ thể, Luật quy định như sau:

a) Thủ tục trang bị công cụ hỗ trợ đối với đối tượng không thuộc phạm vi  quản lý của Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy định sau đây: 

- Hồ sơ đề nghị bao gồm: văn bản đề nghị trang bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nêu rõ nhu cầu, điều kiện, số lượng, chủng loại công cụ hỗ trợ cần trang bị; bản sao quyết định thành lập cơ quan, tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản sao quyết định thành lập lực lượng bảo vệ chuyên trách đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thành lập lực lượng bảo vệ chuyên trách; giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh Công an nhân dân của người đến liên hệ;

- Hồ sơ đề nghị trang bị công cụ hỗ trợ lập thành 1 bộ và nộp tại cơ quan Công an có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện việc trang bị; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

- Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ có thời hạn 30 ngày.

b) Thủ tục trang bị công cụ hỗ trợ đối với đối tượng thuộc Quân đội nhân  dân, Dân quân tự vệ, Cảnh sát biển, Cơ yếu và câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

KC

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông