Công an huyện An Dương: Hòa giải hiệu quả mâu thuẫn trong nhân dân

07:47 29/04/2020

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của lãnh đạo Công an huyện An Dương, thời gian qua, lực lượng công an các xã đã có nhiều cố gắng, chủ động phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch công tác đề ra.

Lực lượng công an các xã trên địa bàn huyện An Dương đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kết hợp giữa phòng ngừa với tấn công trấn áp tội phạm ở cơ sở, đặc biệt là phối hợp cùng các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và công tác giáo dục, cảm hóa những người có quá khứ lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Lực lượng công an các xã còn phối hợp hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; kịp thời ngăn chặn, làm giảm một số loại tội phạm trên địa bàn, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông