CÔNG AN KHỐI QUẬN: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các mặt công tác

09:26 02/05/2019

Công an 7 quận tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo cảu Đảng đối với công tác phòng chống nham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

7 đơn vị thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định; kết hợp với các phòng nghiệp vụ CATP tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các mặt công tác; duy trì công tác tiếp dân, thẩm tra, xác minh đơn thư, vụ việc có liên quan đến cán bộ chiến sĩ đảm bảo đúng quy trình, thủ tục.

Công tác tài chính - hậu cần - kỹ thuật được Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu việc chiến đấu, xây dựng lực lượng và thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, duy trì chất lượng, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể tại Công an các quận.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông