Công an tinh Hải Dương điều động công an chính quy về các xã, thị trấn: Giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở

22:12 25/04/2019

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Hải Dương đang tích cực triển khai thực hiện đề án Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Tính đến thời điểm này Hải Dương là một trong những địa phương trong cả nước sớm triển khai thực hiện đề án về việc đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn.

Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ công bố Quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Sau thời gian tập huấn 15 ngày, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương có 113 cán bộ chiến sĩ công tác tại Công an các huyện, thành phố đã hoàn thành xong chương trình, được cấp chứng chỉ tốt nghiệp. Kết thúc lớp tập huấn, ngày 23-4-2019, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đã có 83 cán bộ chiến sĩ được điều động đưa về 13 xã, thị trấn là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT và 3 xã khuyết trống chức danh trưởng công an. Sau đó, Công an tỉnh sẽ đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai điều động công an chính quy về các xã, thị trấn theo đúng lộ trình đề ra.

Số còn lại, trong thời gian tiếp theo sẽ được điều động đến các địa bàn khác để đảm nhiệm các chức danh Công an xã (gồm Trưởng, Phó trưởng Công an xã, thị trấn, công an viên).

Được biết, theo lộ trình đã được UBND tỉnh chấp thuận, đến quý II-2020, Công an tỉnh Hải Dương sẽ điều động, bố trí công an chính quy về tất cả các xã, thị trấn trong tỉnh. Về mô hình, các trưởng, phó trưởng công an xã và công an viên thường trực sẽ là công an chính quy, các chức danh còn lại là lực lượng bán chuyên trách.

Tùy theo tình hình ANTT tại các địa phương sẽ bố trí số lượng cán bộ, chiến sĩ công an chính quy cho phù hợp. Công an xã, thị trấn chính quy được xác định là một đầu mối quản lý của công an cấp huyện như công an phường và các đội nghiệp vụ; đồng thời chịu sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của UBND các xã, thị trấn và sinh hoạt Đảng tại cơ sở theo quy định của Điều lệ Đảng.

Trao đổi với phóng viên ANHP, Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, những năm gần đây, tình hình ANTT tại các xã, thị trấn luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra những khó khăn, thách thức đối với công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Thực tế cho thấy để giải quyết kịp thời những vấn đề, vụ việc phát sinh thì công tác nắm tình hình ngay từ ban đầu của lực lượng công an ở cơ sở rất quan trọng. Trong khi đó, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng công an xã, thị trấn còn bộc lộ nhiều hạn chế về trình độ, năng lực chuyên môn, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chính vì vậy, chủ trương thay thế lực lượng công an bán chuyên trách bằng lực lượng công an chính quy có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bám sát và thường trực tại các xã, thị trấn sẽ góp phần quan trọng giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đáp ứng tình hình thực tế công tác bảo đảm ANTT.

Về việc bố trí, sắp xếp lực lượng công an bán chuyên trách hiện có tại các địa phương, Đại tá Vũ Thanh Chương cho biết, các đồng chí trưởng công an, phó trưởng công an xã, thị trấn tại những nơi dự kiến sẽ bố trí, điều động công an chính quy đến đảm nhiệm, Công an tỉnh đã đề nghị Tỉnh ủy- UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương và các sở, ngành liên quan có phương án bố trí công tác phù hợp và thực hiện chế độ chính sách theo đúng quy định.

Đối với các phó trưởng công an, nếu không bố trí được công tác thì sẽ giải quyết chế độ theo quy định hoặc tiếp tục sử dụng, bố trí làm công an viên bán chuyên trách nếu có nguyện vọng. Còn đối với các công an viên bán chuyên trách, chính quyền địa phương tiếp tục sử dụng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở, được hưởng chế độ, chính sách của công an viên theo quy định hiện hành và bảo đảm ít nhất mỗi thôn, khu dân cư có 1 công an viên phụ trách địa bàn.

HIẾU CHUNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông