Xây dựng phong cách người CAND vì nhân dân phục vụ

18:08 12/05/2020

Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, 3 năm qua, Đảng ủy, Giám đốc CATP quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, bảo đảm ANTT.

Công an thành phố ra quân đảm bảo ANTT

Đặc biệt, Đảng ủy CATP Hải Phòng đã ban hành Chương trình hành động để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ.

Căn cứ Chương trình hành động của Đảng ủy CATP, đảng ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, các đoàn thể tổ chức quán triệt nghiêm túc Nghị quyết và tổ chức cho 100% đảng viên, CBCS viết cam kết thực hiện nghiêm nội dung Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc các mục tiêu, quan điểm, nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết; tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái, từ đó tự soi mình, tự sửa chữa khuyết điểm; đề cao vai trò gương mẫu, nêu gương của người đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Công an thành phố đã kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, chỉ huy có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực; củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Hải Phòng.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông