Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024

21:28 11/06/2024

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, CATP Hải Phòng vừa xây dựng, ban hành Kế hoạch 1164/KH-CAHP-PC03 ngày 27/5/2024, về việc Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2024.

Theo đó, mục đích kế hoạch này hướng tới là nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung, ý nghĩa tốt đẹp của Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2024 và vai trò, tầm quan trọng to lớn của công tác bảo vệ môi trường; kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới.

Để đạt được mục tiêu đề ra, CATP đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai hiệu quả một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể sau:

Tiếp tục triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật về tăng cường các hoạt động quản lý chất lượng môi trường đất, các Nghị quyết, Kết luận, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Chương trình Quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng carbon, quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; tăng cường công tác quản lý tín chỉ carbon nhằm thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định. 

Mặt khác, xây dựng cơ chế chính sách, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở nghiên cứu phòng chống sa mạc hóa; điều tra, đánh giá thực trạng hoang mạc hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về sa mạc hóa, xây dựng bản đồ hạn hán cho các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Tổ chức các hoạt động chuyển giao công nghệ và những kết quả về hợp tác quốc tế, hợp tác khu vực, trong đó có sáng kiến về giảm phát thải thông qua các nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, sáng kiến về chi trả dịch vụ môi trường rừng...

 CATP yêu cầu căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi địa phương, Công an các quận/huyện cần chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và sinh thái của từng vùng.

Tập trung rà soát, phân loại, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường đất; điều tra, đánh giá khu vực đất bị ô nhiễm, có nguy cơ ô nhiễm đảm bảo các khu vực này phải được khoanh vùng; xây dựng và thực hiện kế hoạch xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường đất bị ô nhiễm theo quy định. Có biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu tối đa quá trình sa mạc hóa, hạn hán trên địa bàn.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành, các địa phương và tạo điều kiện cho người dân địa phương tham gia tiếp cận với các thông tin và kỹ thuật phòng tránh khô hạn, hoang mạc. Tăng cường bổ sung nguồn kinh phí, nguồn nhân lực, các phương tiện dự báo thời tiết, khí tượng thuỷ văn của Trung ương và địa phương trong việc chống sa mạc hóa và hạn hán.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, phát triển sinh kê cho người dân ở những vùng có nguy cơ hoặc bị sa mạc hóa. Nghiên cứu, áp dụng những giải pháp tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước, bảo vệ bề mặt của đất…

CATP giao Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong CATP tiến hành kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ hoạt động xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp và quy định về phân loại rác thải tại nguồn đảm bảo chất thải phát sinh phải được xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về chất thải tương ứng trước khi thải ra môi trường, đặc biệt nghiêm cấm việc xả thải không đúng quy định ra môi trường đất.

Chú trọng đẩy mạnh việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, các mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững nhằm hạn chế tối đa quá trình sa mạc hóa, ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Các cơ quan tuyên truyền trong CATP xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024; các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung liên quan đến ứng phó với biến đồi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Trong đó, tập trung tuyên truyền các mô hình điển hình ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc phục hồi đất đai, chống hạn hán và sa mạc hóa. Đa dạng các phương thức tuyên truyền; vận dụng nền tảng công nghệ và mạng xã hội để truyền thông, tạo sự lan toả, hưởng ứng của toàn xã hội.

Đồng thời phối hợp với các đơn vị trong CATP tăng cường triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá, đặc biệt là những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của hiện tượng hạn hán, sa mạc hoá. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân và cộng đồng, doanh nghiệp có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên của đất nước.

Cùng với đó, căn cứ tình hình thực tế, cao điểm từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6/2024, CATP giao Phòng Công tác Đảng & Công tác Chính trị và Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ CATP, phát động các phong trào hưởng ứng các hoạt động cộng đồng như:

Mít tinh, ra quân làm VSMT, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải; phát động Chiến dịch chung tay bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các hành động thiết thực, hiệu quả.

Treo băng rôn, pano, áp phích tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024 đạt tính lan tỏa cao. Các đơn vị trong CATP có trách nhiệm hưởng ứng khi có yêu cầu của CATP.

CATP giao Phòng Cảnh sát kinh tế là đơn vị thường trực giúp CATP hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông