Đẩy mạnh phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong thanh niên

09:33 12/03/2021

Năm qua, triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, ngay từ những ngày đầu năm, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố đã chú trọng chỉ đạo các cấp bộ Hội từ thành phố đến cơ sở tập trung nguồn lực, tích cực triển khai nên gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. T
Tuổi trẻ CATP tích cực tham gia phòng chống dịch Covdi - 19

rong năm, các cấp bộ Hội đã tổ chức học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố lần thứ X; đẩy mạnh đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung cách thức tổ chức triển khai phong trào với nội dung mới, đặc biệt là truyền thông mạng xã hội cho phù hợp với bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.  

Công tác tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong hội viên, thanh niên được các cấp bộ Hội tổ chức thường xuyên, hiệu quả.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố tiếp tục triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022”, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

Đồng thời đẩy mạnh vận động thanh niên tham gia phong trào “Thanh niên sống đẹp”, tuyên truyền tin tốt, những câu chuyện đẹp, các tấm gương tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn TTATXH thông qua các chuyên mục: “Mỗi ngày một tin tốt”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

Đáng chú ý, trong năm, Hội LHTN Việt Nam thành phố còn tích cực tuyên truyền, thông tin tới đoàn viên, hội viên, thanh niên về Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 dưới nhiều hình thức sáng tạo.

Các cấp bộ Hội đã thành lập Đội Thanh niên xung kích phản ứng nhanh ứng phó với đại dịch Covid-19 nhằm cung cấp những thông tin chính xác, kịp thời cho đội ngũ hội viên, thanh niên thông qua các phương tiện truyền thông của tổ chức; tích cực đăng tải các tin bài về phương pháp phòng, chống dịch bệnh trên mạng xã hội, website nhánh và hệ thống phát thanh; phát tờ rơi, pano, áp phích tuyên truyền.

Đồng thời chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong ĐVTN và đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, các hành vi tung tin bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong công tác phòng, chống dịch.

Công tác giáo dục pháp luật tiếp tục được các cấp bộ Hội triển khai thực hiện, tập trung vào các văn bản, quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của thanh niên… Qua đó, góp phần xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông