Đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao

17:05 03/12/2023

Tỉnh Hải Dương vừa có đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 từ 80% số xã đạt chuẩn xuống còn 60%.

Trong giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Hải Dương có 3 huyện về đích nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ xã về đích nông thôn mới nâng cao đạt 80%, nông thôn mới kiểu mẫu 20,2%. Mục tiêu về số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gấp đôi so với mục tiêu cả nước.

Trong khi đó, tỉnh không được hỗ trợ trực tiếp từ nguồn vốn Trung ương, ngân sách địa phương bố trí thực hiện chương trình còn hạn chế. Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 có nhiều tiêu chí khó thực hiện…

Vì vậy, Hải Dương đề nghị giảm còn 60% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Dự kiến đến hết năm 2023, tỉnh có 53 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm 30%; 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, chiếm 5% tổng số xã trên địa bàn.

ĐH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông