Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần – CATP: Giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp 51 đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng

15:15 04/04/2022

Triển khai công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, thời gian qua, Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở Phòng Hậu cần – CATP luôn tích cực tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, phong trào thanh niên do Đoàn cấp trên tổ chức. Đồng thời duy trì việc tổ chức họp định kỳ hằng tháng, quý, đột xuất theo quy định của Điều lệ Đoàn. Qua đó, góp phần kịp thời đánh giá kết quả công tác hàng tháng, quý, triển khai nội dung công tác trọng tâm thời gian tiếp theo.

Việc hướng dẫn các Chi đoàn trực thuộc triển khai đăng ký nội dung thực hiện mô hình Chi đoàn “Văn hoá, kiểu mẫu về Điều lệnh CAND” và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên nghiêm túc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, tiêu chí “Người đoàn viên văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm” được Đoàn cơ sở chú trọng triển khai.

Đáng chú ý, thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu sớm trở thành đảng viên”, trong 3 năm (2019 – 2022), Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần đã giới thiệu cho Đảng ủy đơn vị xem xét, kết nạp 51 đoàn viên ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng và giới thiệu 66 đoàn viên tham gia học lớp cảm tình Đảng do Đảng ủy CATP tổ chức.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông