Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng thành phố: Chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ, ĐVTN

09:44 11/12/2021

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 (9-11), Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng thành phố vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam đến đội ngũ cán bộ, ĐVTN.
Quang cảnh hội nghị

Đáng chú ý, đơn vị đã lựa chọn một số nội dung phù hợp để thông tin, phổ biến văn bản pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2019, 2020; phổ biến công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, công tác tự thanh kiểm tra, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí cũng như tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông... tới đồng đảo cán bộ, ĐVTN.

          Cũng nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng thành phố đã chú trọng tuyên truyền về Luật phòng chống Ma túy, Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020. Đặc biệt, xác định thanh niên luôn là hình tượng đại diện cho sự trẻ trung, tính tiên phong, là lứa tuổi ham tìm tòi, giỏi sáng tạo, ưa đối thoại.

Ðể cụ thể hóa Luật Thanh niên năm 2020, Ban Thành vụ Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng xác định cần đặt thanh niên vào trung tâm, coi đây là chủ thể của mọi chính sách, quy định, hoạt động liên quan, đưa nhiệm vụ tìm hiểu và triển khai Luật Thanh niên vào trong các trường học là nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, rà soát các quy định nội bộ nhằm điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và của ngành quân ngũ nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông