Đoàn Thanh niên CATP: Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho Đoàn viên Thanh niên

12:16 27/06/2022

Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên được các cấp bộ Đoàn trong CATP chú trọng triển khai thông qua việc thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên thực hiện nghiêm túc Điều lệnh CAND, quy định của Bộ Chính trị, Bộ Công an về những điều đảng viên, CBCS Công an không được làm.
Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Cơ động – CATP tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Cùng với đó là việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho CBCS nâng cao nhận thức, ý thức đấu tranh, bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, tư thế tác phong của người CAND gắn với việc đẩy mạnh thực hiện các mô hình “Chi đoàn mạnh”, “Đoàn cơ sở 3 chủ động”.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ CATP đã chú trọng triển khai các buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên, sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tự hào truyền thống CAND”, “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”..., gắn với tổ chức đối thoại giữa cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị với đoàn viên, thanh niên trong lực lượng Công an Hải Phòng.

Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan tuyên truyền trong và ngoài lực lượng xây dựng nhiều tuyến tin bài, phóng sự tuyên truyền về các mặt hoạt động, gương cán bộ, đoàn viên xuất sắc, tiêu biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Fanpage, Facebook của Đoàn Thanh niên CATP…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông