ĐOÀN THANH NIÊN PHÒNG PV01 - CATP: Duy trì hiệu quả 6 công trình thanh niên

10:49 28/03/2019

Thời gian qua, Đoàn thanh niên Phòng PV01 - CATP đã chức triển khai thực hiện có hiệu quả, cụ thể hóa các nội dung chỉ tiêu thi đua đề ra trong thực hiện Phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua, Đoàn thanh niên đơn vị được gắn với đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn văn hoá, kiểu mẫu về điều lệnh” và “Người đoàn viên văn hoá, kỷ cương, trách nhiệm” đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của CBĐV trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Nổi bật như: tham mưu cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn đoàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Hải Phòng; duy trì hiệu quả 6 công trình thanh niên; đăng ký mới 2 Công trình thanh niên.

ĐVTN đơn vị cũng nhiệt tình hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, tình nghĩa do đơn vị, địa phương, CATP và Đoàn cấp trên phát động với giá trị tương đương trên 100 triệu đồng.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông