Đổi mới trong phong trào thi đua

09:10 01/08/2018

Để Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” đạt hiệu quả, Công an các đơn vị, đoàn thể thuộc CATP duy trì việc thực hiện gắn với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ.

Các đơn vị, đoàn thể đã đổi mới cải tiến lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, đồng thời nâng cao trình độ trong công tác, chiến đấu, góp phần tích cực trong công tác bảo đảm ANTT, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, thu hút sự quan tâm lớn của nhân dân và các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Điểm nhấn của các phong trào đó chính là phong trào thi đua “2 quản, 3 giữ” của Khối CSND và mô hình “Câu lạc bộ nghiệp vụ” của Khối ANND. Hai phong trào đã góp phần bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả phục vụ công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân; có tác dụng với từng cá nhân nhất là CBCS trẻ, với các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, công đoàn.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông