Giới thiệu 7 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 2 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ

19:04 18/08/2021

Thời gian qua, tiếp tục thực hiện đề án “Hỗ trợ đoàn viên thanh niên, sinh viên nghiên cứu khoa học” cùng với việc chú trọng làm tốt công tác hỗ trợ, khuyến khích sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển các câu lạc bộ học thuật, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố đã chủ động phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đưa các ý tưởng, sáng kiến, phát minh, đề tài nghiên cứu khoa học vào ứng dụng thực tế.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, Thành đoàn đã tuyển chọn, giới thiệu được 7 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Hải Phòng; giới thiệu 2 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong đoàn viên thanh niên gửi về Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Tài năng trẻ; giới thiệu 3 cá nhân tiêu biểu xét tặng giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”.

Cùng với đó, tuổi trẻ thành phố đã tổ chức cuộc thi “Thiết kế ấn phẩm tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19” năm 2021; đội ngũ đoàn viên, thanh niên các cấp đã tích cực tham gia đóng góp trên 8,1 nghìn ý tưởng, sáng kiến sáng tạo ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực tiễn cuộc sống…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông