Hội Phụ nữ CAQ Hồng Bàng Triển khai “Nét đẹp phụ nữ CAHP”

20:27 17/10/2017

Chiều 17-10, Hội Phụ nữ CAQ Hồng Bàng tổ chức hội nghị triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hành phúc, bền vững” giai đoạn 2017-2021; kế hoạch thực hiện “Nét đẹp phụ nữ CAHP” trong phụ nữ CAQ.

Lãnh đạo CAQ Hồng Bàng chúc mừng Hội Phụ nữ CAQ nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Triển khai 2 kế hoạch trên, Hội Phụ nữ CAQ Hồng Bàng muốn góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết đại hội phụ nữ CATP lần thứ IX đã đề ra; phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện của phụ nữ CATP theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ đó xây dựng người phụ nữ CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có kỹ năng nghề nghiệp, có nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Các đại biểu ký giao ước thi đua

Theo đó, Hội Phụ nữ CAQ Hồng Bàng phấn đấu đạt một số chỉ tiêu: 100% cán bộ hội viên (CBHV) học tập, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của ngành; 100% CBHV đăng ký thực hiện tốt 3 nội dung phong trào thi đua; 90% CBHV trở lên thực hiện tốt 3 nội dung thi đua; 99% gia đình CBHV đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”...

Tại hội nghị, đại diện CBHV Hội phụ nữ CAQ đã cùng nhau ký giao ước thi đua thực hiện hiệu quả 2 kế hoạch trên.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông