Hội Phụ nữ CATP: Khẳng định vai trò trong công tác xây dựng lực lượng

15:26 17/02/2019

Ban Chấp hành Hội Phụ nữ CATP với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo đã xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện thực tế của phong trào phụ nữ CAHP.

Hội Phụ nữ CATP đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung chương trình công tác đề ra. Các cơ sở Hội được cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị quan tâm, tạo điều kiện nên đã tổ chức tốt nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi.

Năm 2018, các cấp Hội phụ nữ CATP phát động đợt thi đua đặc biệt, trao giải Cuộc thi Viết - Vẽ “Con yêu Mẹ Chiến sĩ Công an” cấp CATP và dự trao giải cuộc thi cấp Bộ Công an; tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3.

Hội Phụ nữ CATP đã thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017 - 2021; tham gia hoạt động chung thực hiện phong trào giữa các đơn vị thi đua trong Cụm của Bộ Công an.

Công tác Hội và phong trào phụ nữ CAHP tiếp tục được duy trì, hoạt động chất lượng cả bề rộng và chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực qua đó khẳng định vai trò, vị trí, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAHP trong sạch, vững mạnh.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông