Hội Phụ nữ CATP: Triển khai thực hiện bài bản các mô hình, phần việc

17:14 05/03/2020

2 năm qua, Hội Phụ nữ CATP tập trung thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, “Nét đẹp phụ nữ Công an Hải Phòng” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Các cấp Hội Phụ nữ CATP triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch “Phụ nữ CAHP vì thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Qua đó, các phong trào phụ nữ CATP đã đạt được nhiều kết quả nổi bật; các chỉ tiêu, nội dung công tác đề ra đều đạt và vượt mức với số lượng, chất lượng cao; công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc được chú trọng triển khai thường xuyên.

Đặc biệt, 2 năm qua, nhiều hoạt động xã hội tình nghĩa được Ban chấp hành Hội phụ nữ CATP và các cấp Hội phụ nữ cơ sở tiến hành với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo như: ủng hộ xây dựng “Con đường hoa”, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ kinh phí xây dựng cầu dân sinh.

Các cấp Hội đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, sáng tạo đạt hiệu quả cao, nhất là những hoạt động an sinh xã hội; các mô hình, công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhận luôn được duy trì thực hiện bài bản, có hiệu quả thiết thực; công tác khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông