Hội phụ nữ Phòng An ninh tài chính - tiền tệ - đầu tư CATP: Triển khai kế hoạch “Nét đẹp phụ nữ Công an Hải Phòng”

15:40 13/09/2017

Sáng 13-9, Hội phụ nữ Phòng An ninh tài chính - tiền tệ - đầu tư CATP, đơn vị làm điểm khối an ninh nhân dân tổ chức hội nghị triển khai thực hiện “Nét đẹp phụ nữ Công an Hải Phòng”. Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch HPN CATP dự và chỉ đạo hội nghị.
Các hội phụ nữ cơ sở ký kết giao ước thi đua. Ảnh NH

Hội phụ nữ khối An ninh nhân dân (Cụm thi đua số 2) gồm 12 Hội phụ nữ cơ sở. Thời gian qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ của cụm có nhiều hoạt động nổi bật, sáng tạo,đạt hiệu quả cao, được cấp trên ghi nhận.

Việc triển khai hiện “Nét đẹp phụ nữ Công an Hải Phòng” trong các cấp Hội phụ nữ CATP nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ CATP lần thứ IX cũng như phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện của phụ nữ CAHP theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng người phụ nữ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tài năng, trí tuệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong giai đoạn cách mạng mới.

Theo đó, để cụ thể hóa kế hoạch này, Hội phụ nữ đơn vị tập trung thực hiện tốt 3 nội dung của phong trào thi đua gồm: tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì An ninh tổ quốc và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

Một số chỉ tiêu cơ bản cần thực hiện trong kế hoạch: phấn đấu 100% Hội phụ nữ trong cụm có hình thức tổ chức cho CBHV học tập, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tuyên truyền vận động hội viên tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nâng số hội viên có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt trên 75%; 100% CBHV đăng ký thực hiện tốt 3 nội dung của phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, hàng năm 75% hội viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến” trở lên; không có hội viên vi phạm kỷ luật; thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình…

Tại hội nghị, đại diện các Hội phụ nữ cơ sở đã tham gia ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông