Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tài khoản thực hiện Dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp

15:32 10/07/2024

Ngày 29/6/2024, Văn phòng Bộ Công an có Công văn hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tài khoản thực hiện Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính, Giám đốc CATP vừa có văn bản yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai một số nội dung sau:
Chỉ huy, cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản VNeID

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện DVCTT về quy trình tạo lập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Cụ thể, đối với công dân Việt Nam: Đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID và sử dụng duy nhất tài khoản VNeID để đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ ngày 1/7/2024. Từ ngày 28/6/2024, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an cung cấp chức năng “Cập nhật thông tin tài khoản từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” tại giao diện “Quản lý tài khoản”, “Quản lý hồ sơ đã nộp” để đồng bộ tài khoản VNeID với tài khoản cũ (nếu có) của công dân đã cấp bởi Cổng Dịch vụ công Quốc gia (qua các hình thức: thuê bao di động, bảo hiểm xã hội, Vnpost...).

Đối với tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đăng ký, đăng nhập tài khoản Dịch vụ công qua 3 phương thức trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia như hiện nay đến hết 30/6/2025: USB ký số, Sim ký số, dịch vụ chữ ký số từ xa SmartCA.

Giám đốc CATP giao Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương để kịp thời hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID và sử dụng duy nhất tài khoản VNeID để đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ ngày 1/7/2024 theo chỉ đạo của Bộ Công an; chủ động bám sát hướng dẫn của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an, để kịp thời phối hợp, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương các nội dung liên quan đến chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID.

Các đơn vị tuyên truyền trong CATP đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính của Bộ Công an; quy trình tạo lập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, để người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nắm được quy trình và thực hiện.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về CATP qua Phòng Tham mưu để xem xét, giải quyết.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông