Huyện đoàn Cát Hải tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả mô hình “Chi đoàn mạnh” giai đoạn 2023-2027

21:29 18/11/2023

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động tại các chi đoàn; Ban Thường vụ Huyện đoàn Cát Hải chỉ đạo 100% các Chi đoàn cơ sở và Chi đoàn trên toàn huyện triển khai xây dựng mô hình “Chi đoàn mạnh”.

Sau thời gian triển khai, tình hình tổ chức và hoạt động của các Chi đoàn cơ bản đã đi vào ổn định, nhân sự được củng cố kiện toàn, công tác kết nạp Đoàn viên mới và giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng được quan tâm thực hiện. Các chủ trương, nhiệm vụ của Đoàn được các Chi đoàn tuyên truyền, phổ biến và vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Đoàn viên thanh niên nghiên cứu tài liệu tại cuộc họp 

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, triển khai các bài học lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn cơ sở nhằm nâng cao, phát huy vai trò của Đoàn cơ sở trong việc hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động tại các Chi đoàn, qua đó tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các Chi đoàn. 

Việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Chi đoàn mạnh” đã góp phần giúp nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên có nhiều chuyển biến rõ nét. Các cơ sở Đoàn chủ động trong việc triển khai thực hiện và đăng ký xây dựng “Chi đoàn mạnh”, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hoạt động có hiệu quả; các chi đoàn không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động.

Có thể nói, xây dựng “Chi đoàn mạnh” với những cách làm hiệu quả, thiết thực đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động của Chi đoàn, tăng tỷ lệ tập hợp đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi toàn huyện trong giai đoạn mới.

Như Loan 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông