Huyện đoàn Tiên Lãng: Xây dựng thành công 54 tủ sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”

10:43 12/07/2022

Thời gian qua, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi được Huyện đoàn Tiên Lãng chú trọng đổi mới với nhiều hình thức. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa X) về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” được đơn vị cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Trong 5 năm (2017-2022), Huyện đoàn Tiên Lãng đã xây dựng thành công 54 tủ sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, 49 đội tuyên truyền Măng non với chủ đề “Thiếu nhi Tiên Lãng thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” và triển khai viết nhật ký làm theo lời Bác.

Cùng với đó, đơn vị đã đẩy mạnh phong trào thanh niên tham gia thực hiện các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan.

Đồng thời đăng ký thực hiện hiệu quả mô hình “Cưới văn minh”; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, công tác truyền thông dân số, sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu nhi.

Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” được đơn vị triển khai hiệu quả, tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi những tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các mặt công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông