Khối Công an huyện: Kết nạp 13 đảng viên mới

15:24 01/04/2019

Quý I/2019, Đảng ủy Công an các huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai và chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Ngành, thành phố đến 100% chi bộ, đảng viên, CBCS.

Công an các huyện đã huy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, đẩy mạnh công tác phê bình, tự phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cơ sở đảng, xây dựng chi, đảng bộ vững mạnh.

Các đơn vị đã tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an.

Công an các huyện đặc biệt quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho đoàn viên ưu tú phấn đấu sớm trở thành đảng viên. Qúy I/2019, toàn khối đã tổ chức kết nạp đảng cho 13 đảng viên mới, giới thiệu 13 đồng chí quần chúng ưu tú đi học cảm tình Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 20 đảng viên dự bị.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông