Khối Công an huyện: Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

10:12 02/04/2019

Quý I/2019, công an các huyện đã tăng cường quản lý CBCS, quan tâm thực hiện những chính sách cán bộ, tiếp tục rà soát biên chế, nhân sự và bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

Công an các đơn vị cũng cố, kiện toàn cán bộ chỉ huy đáp ứng yêu cầu công tác; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ, tạo điều kiện cho CBCS theo học các lớp đào tạo chuyên ngành.

Các đơn vị nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, phối hợp, giao trách nhiệm cho chỉ huy đội, đồn, trạm, công an thị trấn nắm tình hình “Đi báo việc, về báo công” qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, phiền hà nhân dân.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông