Khối Công an huyện: Nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công việc

16:36 02/07/2018

Thời gian qua, Công an các huyện luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt CBCS thực hiện nghiêm chế độ làm việc, quy trình công tác.

Lãnh đạo Công an các huyện tăng cường kiểm tra công tác chấp hành điều lệnh CAND từ đó nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần, thái độ, văn hóa ứng xử trong quá trình giải quyết công việc của nhân dân.

Công an 7 huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh công tác trực ban tiếp dân, thường ứng trực sẵn sàng chiến đấu. Đảng ủy - lãnh đạo Công an các huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho 208 cán bộ, chiến sỹ tham gia các lợp Đại học CAND, Đại học ngành ngoài hệ vừa làm vừa học; tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ tham gia bắn đạn thật, đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt kế hoạch chỉ đạo của Giám đốc CATP, lãnh đạo các đơn vị, chỉ huy các Đội nghiệp vụ đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục CBCS bằng các biện pháp cụ thể, như: xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; quản lý chặt chẽ CBCS với phương châm “đi báo việc, về báo công”; thường xuyên trao đổi với gia đình CBCS để có biện pháp quản lý phù hợp; nghiêm khắc nhắc nhở, xử lý trường hợp CBCS mắc sai phạm...

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông