Khối Công an huyện: Xây dựng 7 mô hình mới toàn dân bảo vệ ANTQ

11:40 24/07/2018

Các đơn vị trong Khối tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

Công an các huyện còn tham mưu, đề xuất đưa ra nhiều mô hình, cách làm hay nhằm thực hiện tốt Thông tư của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2011-2020” và thực hiện tiêu chí số 19 trong Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Để nâng cao hiệu quả của các mô hình liên kết về ANTT, Công an các huyện đã ký giao ước thi đua và duy trì giao ban giữa lực lượng Công an xã những huyện giáp ranh, xác định tuyến, địa bàn trọng phức tạp về ANTT, từ đó đưa ra kế hoạch, biện pháp đấu tranh phù hợp.

Các đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân rộng mô hình hiệu quả đồng thời xây dựng mô hình mới đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hiện nay.

Hiện tại, Khối Công an huyện đã phối hợp xây dựng được 7 mô hình mới, tiến hành sơ, tổng kết 6 mô hình.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông