Không để xảy ra hoạt động mê tín dị đoan trên địa bàn

16:58 03/04/2019

Quý I/2019, Đảng ủy, lãnh đạo Công an 7 quận đã chủ động tham mưu cho Quận ủy các quận ban hành Chỉ đạo về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an quận năm 2019.

Công an 7 quận đã triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn; chuẩn bị tốt kế hoạch bảo đảm ANTT Lễ giao nhận công dân nhập ngũ.

Công an các địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều biện pháp bảo vệ nội bộ, phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chủ động nắm tình hình, tham mưu, hướng dẫn hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra những hoạt động mê tín dị đoan, tà đạo… xảy ra trên địa bàn.

Công an 7 quận đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP đấu tranh, vô hiệu hóa số đối tượng cơ hội gây bất ổn về ANCT; nắm bắt tốt tình hình và dư luận nhân dân, nhất là địa bàn triển khai các dự án cần giải phóng mặt bằng.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông