Khối Công an quận: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

10:07 01/04/2019

Quý I/2019, Đảng ủy, lãnh đạo Công an 7 quận đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Quận ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

Công an các quận thực hiện nghiêm Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư TW về chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó tập trung duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng hàng tháng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Trong quý, Đảng bộ Công an 7 quận đã tổ chức kết nạp 19 đảng viên mới, làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho 19 đồng chí.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông